Proje Nasıl Hazırlanmalıdır?

Proje Nasıl Hazırlanmalıdır?

Girişimcilik Proje - Çevrede yaşananları merak etmek ve bunun doğrultusunda merak edilen konulara ilişkin gözlem yapmak proje hazırlamada ilk adımı oluşturur.

Girişimcilik Proje çalışması merak ve gözlemle başlar. Çevrede yaşananları merak etmek ve bunun doğrultusunda merak edilen konulara ilişkin gözlem yapmak proje hazırlamada ilk adımı oluşturur. Yapılan çalışmanın bilimsel olması için uygulanması gereken bazı aşamalar vardır.

Bu aşamaları inceleyelim.

1. “Girişimcilik Proje”nin konusunu seçmek: Proje konusu; ilgi çeken, üzerinde düşünülen, merak edilen konulardan seçilmelidir. Akla pek çok fikir gelebilir. Bunlar not edilmeli üzerinde düşünülerek karar verilmelidir. Bunlar arasından; yapılabilecek, merak duyulan ve ilgi uyandıran bir konu her zaman daha iyidir.

2. Bilgi toplamak: Yapılacak olan “Girişimcilik Proje”nin konusu belirlendikten sonra konuyla ilgili kitaplardan, dergilerden, internetten, kaynak kişilerden ve kurumlardan yeterli oranda bilgi toplanmalıdır. Konuyla ilgili yazılı, sözlü, görsel her türlü materyal araştırılarak faydalı olanlar seçilmelidir.

3. Projenin tanımlanması:Girişimcilik Proje” fikrinin ortaya çıkmasından sonra elde edilen bilgiler ışığında projenin amacı, hedefleri, yöntemi, finansal tabloları, uygulama adımları, çalışma takvimi ve beklenen sonuçları tanımlanmalıdır.

Amaç, elde edilmek istenen sonucun basit anlatımıdır.(www.girisimcilikproje.com Teknoloji ve proje dersi) Projelerin genelde tek bir amacı vardır. Projenin amacı iyi tanımlanmadığında amaca yönelik hedefler ve faaliyetleri tanımlamada sorunlarla karşılaşılmaktadır.

Hedefler, tanımlanan amaca hizmet etmelidir. Hedef, birden fazla olabilir. Hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını belirleyebilmek için ölçülebilir hedefler belirlenmelidir. Proje çalışmaları sırasında izlenecek yol, yapılacak araştırma ve gözlemler, veri toplama araçları, istatistiksel değerlendirmeler, mali tablolar, grafik çizimleri ve hesaplamalar, yöntemi belirleyen unsurlardır. Tüm bu aşamalar açık ve net bir biçimde açıklanmalıdır. Proje çalışmaları sırasında gerçekleştirilecek faaliyetler adım adım tanımlanmalı ve her bir faaliyet için beklenen sonuçlar açıkça belirtilmelidir.

4. Projenin yürütülmesi: Girişimcilik Proje; belirlenen amaç, hedefler, yöntemler, uygulama adımları ve proje doğrultusunda hazırlanır.

5. Değerlendirme ve rapor yazımı: Bu aşamada, proje süresince belli aralıklarla ve proje sona erdikten sonra proje sonuçlarının ve etkisinin değerlendirmesi yapılır. Daha önce yapılan çalışmalarla karşılaştırılarak çalışmanın amacına ne ölçüde ulaşıldığı belirtilir. Rapora Girişimcilik proje çalışmalarında elde edilen sonuçlar yazılır. Bu bölüm projenin en önemli kısmıdır. Bulgular, yazılı ve görsel araçlarla ifade edilir. Proje bilimsel bir çalışma olmalıdır. Projenin her aşamasında bilimsel olarak ta çalışmanın bütün özelliklerinin görülmesi gerekir.Paylaş: Facebook Twitter Google Plus yazdır