Kobi Ve Kobigel Proje Hazırlama

Kobi Ve Kobigel Proje Hazırlama

Kosgeb Kobi ve Kobigel proje hazırlama - Özellikle yılın belirli dönemlerinde proje çağrısına çıkarak %50 ve %60 oranlarından işletmelerin; üretim satış pazarlama ve reklam giderleri için destek sağlamaktadır.

Kobi Proje Destek Programı

KOSGEB yılın belirli dönemlerinde 2 veya 3 defa kobilerin gelişmesine yönelik ‘’ Markalaşma ve Kurumsallaşma ‘’ başlıkları altında proje çağrısına çıkmaktadır. Proje desteği üst limiti genelde 150.000 TL olup destek oranı % 50 ‘dir. İlgili firma Kobi projeye içerik olarak markalaşma veya kurumsallaşma başlıklarından 1 tanesi seçerek başvuruda bulunur.

 

Başvuru Kriterleri ve Proje İçeriği

Firma KOSGEB veri tabanında kayıtlı aktif firma olmalıdır. Proje içeriğinde ise ; proje başlığı, projenin kısa tanımı, projenin amaç ve gerekçesi, proje konusu, proje iş zaman planı, proje fayda maliyet analizi bir bütünlük içerisinde oluşmalıdır. Örneğin markalaşma başlığı altında bir tanıtım projesi hazırlanırken proje ile ilgili tanıtım ( görsel, TV, yazılı, billboard, ulusal ve uluslararası dergilere reklamlar, internet reklamları v.b. ) giderleri desteklenir. Bir makine teçhizat alımı veya yazılım desteklenmez.

 

Kobigel Proje Destek Programı

Bu program işletmelerin kapasite artırımı veya ürün verimliliği artırımına yönelik yapacakları makine teçhizat, donanım, yazılım ve personel alımlarına yönelik oluşacak giderlerin desteklenmesini amaç edinir. Program dahilinde destek üst limiti 600.000 TL olup destek oranı % 60 ‘dır.

Detaylı Bilgi ve Proje Müracaatlarınız İçin İrtibata Geçiniz

Kobigel Ve Kobi Proje

- Kosgeb,  bilindiği üzere küçük ve orta ölçekli sanayiyi geliştirme ve destekleme idaresi başkanlığı olarak kobi’lere çeşitli destekler sunmaktadır. Bu destekleri de genel anlamda sürekli ve proje çağrılı destekler olarak iki şekilde sunmaktadır. Bizim burada işleyeceğimiz konu ise KOBİ’lerin çoğunlukla ihtiyaç duyduğu kapasite artırımı, kurumsallaşma, markalaşma ve AR-GE yatırımları kapsamındaki proje çağrı başlıklarını inceleyeceğiz. Kosgeb bu destekleri üç proje başlığı altında sunmaktadır. 

 

Bu başlıklar;

A- Kobigel (işletmelerin kapasite artırımına yönelik)

B- Kobi Proje (markalaşma ve kurumsallaşma olarak)

C-  Ar-Ge İnovasyon Ve Endüstriyel Uygulama (AR-GE de yeni fikirlerin ortaya çıkması, endüstriyel uygulama da ise ortaya çıkan yeni ürünlerin seri üretimine yönelik)

 

A - Kobigel - kapasite arıtırmı proje çağrısı destekleri

Bu desteğin amacı; Mevcut makine parkurunu yenilemek, kapasitesini artırmak, insan kaynağını artırmak veya nitelikli istihdam sağlamak, teknik yazılım ihtiyacını karşılamak veya mevcut teknik yazılım versiyonunu yükseltmek ve benzeri konularda faaliyete geçmek isteyen ancak finans konusunda problem yaşayan kobi’ler için hazırlanmış bir proje destek çalışması yapmaktır.

Kobigel proje çağrısında kosgeb destek oranı gelişmiş bölgelerde %60, gelişmemiş bölgelerde ise %70 olarak uygulanmaktadır. Bu ne anlama geliyor; bir kobi, proje kapsamında yapacağı 100 liralık bir harcamanın 60/70 lirasını kosgeb ten hibe veya geri ödemeli destek olarak almakta geriye kalan 30/40 liralık kısım + KDV işletmenin(kobi) cebinden çıkmaktadır.

Kobigel Proje çağrılarında destek üst limitleri ise 300.000 TL HİBE 600.000 TL geri ödemeli olarak belirlenmektedir.

 

Kosgeb’in kobigel proje çağrısı kriterleri ve nitelikleri (başvuru yapacak kobi’ler)

Genel olarak her kobigel proje çağrısının niteliği ve kriterleri birbirine çok yakındır. Bazı çağrılarda ufak değişiklikler olmaktadır. Ancak bugüne kadar çıkılmış olan kobigel proje çağrısı kriter ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

1- Kobigel projesi başvuru yapacak firmaların güncel kobi beyannamelerinin olması gerekmektedir.

2-  İşletme net satışlarının minimum 50.000 TL ve üzeri olması gerekmektedir.

3- İşletmelerin son 2 yıl itibarı ile dönem karı olması gerekmektedir.

4-  İşletme çalışan sayılarının en az iki kişi olması gerekmektedir.

5-  Yukarıda bahsedilen şartların her bir KOBİ için daha üst düzeylerde olması,  kobigel porje çağrısı destek başvurusunda kobi’leri daha avantajlı hale getirmektedir.

 

Bu kapsamda desteğe başvurmak isteyen kobi’lerin yükümlülükleri ve izlemesi gereken yol haritası aşağıdaki gibidir.

1- Kobi’ler öncelikle proje kavramını iyi anlamalıdır. Kısaca proje deyince akla şöyle bir tanım gelmelidir. Girdileri ve çıktıları olan bir süreç, neyin ne zaman ve ne şekilde yapılacağını gösterir iş paketleri ve faaliyetler ile hedef-faaliyet ilişkisini gösterir planlamanın yapıldığı bir çalışma anlaşılmalıdır.

2- Proje kavramı iyi anlaşıldıktan sonra kobi’ler, kobigel proje çağrısı kapsamında ne tür yatırım yapacaklarına göre(makine teçhizat, yazılım ve insan kaynağı) yatırım maliyetlerini belirlemelidirler.

3- Yatırım maliyetleri belirlendikten sonra, özellikle kobigel projesi kapsamında alacakları makine teçhizat ve yazılımlara yönelik olarak proforma fatura/fiyat teklifi temin edeceklerdir. Bu proforma/fiyat teklifleri son çıkan kanun ile birlikte kesinlikle TL olarak beyan edilecektir.

4- Bu aşamada ise kobigel projesi ile ilgili yazım materyalleri toplanmış olup, proje yazım aşamasına geçilecektir.

5- Kobigel proje çağrısına uygun bir proje adının belirlenmesi, proje’nin kısaca tanımı yapılacaktır.

6- Kobigel projesi için kobi’nin geçmişten günümüze tarihçesi, mevcut durum analizi yapılacaktır. Mevcut durum analizinde yapılacaklar ise; KOBİ’lerin sahip olduğu ürün ve sistem belgeleri (Tse, Ce, İso, Kapasite Raporu, Yerli Malı Belgesi, Patent, Faydalı Model, Tasarım Tescil, Marka Tescil Vb.) mevcut durumdaki üretim ve satış miktarı ve tutarları(ihrcaat ve yurtiçi satış) ile ilgili mali bilgiler, var ise geçmiş proje deneyimleri, ürün satış ve dağıtım kanalları, çalışan sayıları gibi veriler resmi şirket evraklarındaki bilgiler ile doğru orantılı olarak hazırlanacaktır.

7- Bu aşamada ise kobigel projesi ile yapılması planlanan yatırımların bilgisi verilecektir. Ayrıca proje konusu amaç ve gerekçesi bu aşamada belirtilecektir.

8- Bu aşamada ise kobigel projesi kapsamında yapılacak faaliyetler ve ulaşılması planlanan hedefler açıkça yazılacaktır. Örnek olarak faaliyet, Nitelikli eleman istihdamı, hedef ise bu elemanlar temin edildikten sonra bunların devamlılığının sağlanması olarak tanımlanabilir.

9- Bu aşamada ise kobigel projesi kapsamında kullanılacak makine ekipman, yazılım ve insan kaynağı olarak kobi’nin sahip olduğu bilgiler girilecektir.

10- Bu aşamada ise kobigel projesi kapsamında kobi’nin kosgeb’ten talep edeceği nitelikli personel, makine teçhizat ve yazılım ve dışardan hizmet alımı ile ilgili bilgiler girilecektir. Bu aşamada kobigel projesi toplam bütçesi de ortaya çıkmış olacak ve proje tamamlanmış olacaktır.

 

-  Kobigel Proje Çağrısında Kosgeb Tarafından Uygulanan Süreç

1-  Kosgeb tarafından proje çağrısına çıkılması

2-  Kobigel PROJE hazırlığı için en az 1 ay süre verilmesi

3-  Bir aylık süre sonunda kobi’lerin kobigel proje’lerini kosgeb’e sunmaları

4-  Kosgeb tarafından kobigel proje’lerinin mevcut bir yazılım algoritması ile elektronik ortamda değerlendirilmesi, en az 50 puan alan işletmelerin proje değerlendirme kuruluna sevk edilmesi

5-  Ön incelemeyi geçen firmaların kobigel proje değerlendirme kurulunda değerlendirilmesi

6-  Kobigel projesi onaylanan kobi’lere proje onay bildiriminin yapılması

7-  30 Gün içerisinde kobi’lerin kobigel proje taahhtünamesini  kosgeb birimine sunmaları ve aynı zamanda kobigel proje başlangıcı yapılmış olmaktadır.

 

B- Kobi Proje (Kurumsallaşma Ve Markalaşma)

Kobi proje destek çalışması iki alt başlık altında verilmektedir. Bunlar markalaşma ve kurumsallaşma olarak adlandırılmaktadır.

-  Markalaşma; Bu kobi proje destek çağrısında amaç; kobi’lerin genel anlamda üretim ve hizmetlerine yönelik yatırımlarını tamamlamış olanlar için yurtiçi veya yurtdışın firma ve ürün veya belirledikleri marka/markaların piyasadaki bilinirliklerini artırmayı, insanların veya hedef müşteri kitlelerinin hafızalarına firma ve ürün çağrıştırıcı marka bilinirliklerini artırmaya yönelik yapacakları faaliyetleri desteklemektir. Bu kapsamda büyük çaplı reklam ve tanıtım harcamalarına (tv. Reklamları, ürün ve firma tanıtıcı video film çekimleri, kurumsal kimlik çalışmaları, billboard, sektörel dergi yayınları, sponsorluklar, açık hava reklamları, adetli katalog, broşür, magnet, insört basımları vb.) yönelik giderlerin bir kısmının desteklenmesidir. Bu desteğin ön şartı ise desteğe başvuru yapacak KOBİ’nin kesinlikle TPE’den yurtiçi marka tescil belgesinin olması gerekmektedir. Sadece marka başvurusu yeterli değildir.

Kurumsallaşma; Bu kobi proje destek çağrısında amaç; kobi’lerin üretim, hizmet, markalaşmaya yönelik yatırımlarını tamamlamış olanlar için özellikle üretim, stok, takip, mali işler, idari işler, mağazalar, şubeler, bayiler gibi çok fazla yoğunluğu olan işletmelerin kurumsallaşma çalışmalarını yaparak faaliyetlerini her aşamada kontrol edebilen ve hızlandıran, kayıpları önleyen bir sistemin yazılım, insan kaynağı ve donanım ihtiyaçları olarak desteklenmesidir.  Bu kobi proje çağrısındaki ana amaç firmaların özellikle yurtdışı rakipleri ile iç ve dış piyasada rekabet gücünün artırılmasıdır.

Kobi proje çağrısında kosgeb destek oranı tüm bölgelerde %50 olarak uygulanmaktadır. Bu ne anlama geliyor; bir kobi, proje kapsamında yapacağı 100 liralık bir harcamanın 50 lirasını kosgeb ten hibe destek olarak almakta geriye kalan 50 liralık kısım + kdv işletmenin(kobi) cebinden çıkmaktadır.

Kobi proje çağrılarında destek üst limitleri ise 150.000 tl hibe destek olarak belirlenmektedir.

 

-  Kosgeb’in kobi proje çağrısı kriterleri ve nitelikleri (başvuru yapacak kobi’ler)

Genel olarak her kobi proje çağrısının niteliği ve kriterleri birbirine çok yakındır. Bazı çağrılarda ufak değişiklikler olmaktadır. Ancak bugüne kadar çıkılmış olan kobi proje çağrısı kriter ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

1-  Kobi projesi başvuru yapacak firmaların güncel kobi beyannamelerinin olması gerekmektedir.

2-  Yurt içi marka tescil belgesine sahip olması gerekmektedir.

3-  En az 3 yaşında bir işletme olması gerekmektedir.

 

-  Bu kapsamda desteğe başvurmak isteyen Kobi’lerin yükümlülükleri ve izlemesi gereken yol haritası aşağıdaki gibidir.

-  Kobi’ler öncelikle proje kavramını iyi anlamalıdır. Kısaca proje deyince akla şöyle bir tanım gelmelidir. Girdileri ve çıktıları olan bir süreç, neyin ne zaman ve ne şekilde yapılacağını gösterir iş paketleri ve faaliyetler ile hedef-faaliyet ilişkisini gösterir planlamanın yapıldığı bir çalışma anlaşılmalıdır.

-  Proje kavramı iyi anlaşıldıktan sonra kobi’ler, kobi proje çağrısı kapsamında ne tür yatırım yapacaklarına göre(reklam tanıtım, yazılım, donanım ve insan kaynağı) yatırım maliyetlerini belirlemelidirler.

-  Yatırım maliyetleri belirlendikten sonra, özellikle kobi projesi kapsamında alacakları reklam tanıtım ve yazılımlara yönelik olarak proforma fatura/fiyat teklifi temin edeceklerdir. Bu proforma/fiyat teklifleri son çıkan kanun ile birlikte kesinlikle TL olarak beyan edilecektir.

-  Bu aşamada ise kobi projesi ile ilgili yazım materyalleri toplanmış olup, proje yazım aşamasına geçilecektir.

-  Kobigel proje çağrısına uygun bir proje adının belirlenmesi, proje’nin kısaca tanımı yapılacaktır. örnek proje adı (kurumsallaşma) etkin bir bilgi yönetim sisteminin kurularak işletme verimliliğinin artırılması

-  KOBİ PROJESİ için,  KOBİ’nin geçmişten günümüze tarihçesi, mevcut durum analizi yapılacaktır. Mevcut durum analizinde yapılacaklar ise; KOBİ’lerin sahip olduğu ürün ve sistem belgeleri (TSE, CE, İSO, Kapasite Raporu, Yerli Malı Belgesi, Patent, Faydalı Model, Tasarım Tescil, Marka Tescil vb.) mevcut durumdaki üretim ve satış miktarı ve tutarları(ihrcaat ve yurtiçi satış) ile ilgili mali bilgiler, var ise geçmiş proje deneyimleri, ürün satış ve dağıtım kanalları, çalışan sayıları gibi veriler resmi şirket evraklarındaki bilgiler ile doğru orantılı olarak hazırlanacaktır.

-  Bu aşamada ise kobi projesi ile yapılması planlanan yatırımların bilgisi verilecektir. Ayrıca PROJE konusu amaç ve gerekçesi bu aşamada belirtilecektir.

-  Bu aşamada ise kobi projesi kapsamında yapılacak faaliyetler ve ulaşılması planlanan hedefler açıkça yazılacaktır. Örnek olarak faaliyet, 12 aylık sektörel dergi reklamı, hedef ise bu yayınlar ile firma ve ürün bilinirliğinin artırılması

-  Bu aşamada ise kobi projesi kapsamında kullanılacak reklam, tanıtım, yazılım, donanım ve insan kaynağı olarak kobi’nin sahip olduğu bilgiler girilecektir.

-  Bu aşamada ise kobi projesi kapsamında kobi’nin kosgeb’ten talep edeceği nitelikli personel, reklam, tanıtım ve yazılım, donanım ve dışardan hizmet alımı ile ilgili bilgiler girilecektir. Bu aşamada kobi projesi toplam bütçesi de ortaya çıkmış olacak ve proje tamamlanmış olacaktır.

 

-  Kobi Proje Çağrısında Kosgeb Tarafından Uygulanan Süreç

-  Kosgeb tarafından proje çağrısına çıkılması

-  Kobigel proje hazırlığı için en az 1 ay süre verilmesi

-  Bir aylık süre sonunda kobi’lerin,  kobi proje’lerini kosgeb’e sunmaları

-  Kosgeb tarafından kobi proje’lerinin mevcut bir yazılım algoritması ile elektronik ortamda değerlendirilmesi, en az 50 puan alan işletmelerin proje değerlendirme kuruluna sevk edilmesi

-  Ön incelemeyi geçen firmaların kobi proje değerlendirme kurulunda değerlendirilmesi

-  Kobi projesi onaylanan kobi’lere proje onay bildiriminin yapılması

-  30 Gün içerisinde kobi’lerin kobi proje taahhtünamesini  kosgeb birimine sunmaları ve aynı zamanda kobi proje başlangıcı yapılmış olmaktadır.

 

C– AR-GE inovasyon ve endüstriyel uygulama proje çağrısı destekleri

 


Detaylı Bilgi ve Proje Müracaatlarınız İçin İrtibata Geçiniz...

0212 524 00 06 / 0545 681 30 90Paylaş: Facebook Twitter Google Plus yazdır