İşletme Geliştirme Destek Programı

İşletme Geliştirme Destek Programı

İşletme Geliştirme destek programı kobi kaydı KOSGEB veri tabanına kaydedildikten sonra, işletme geliştirme programı destek başvuru formu ve taahhütnamesi verilerek, 2 yıllık geçerlilik süresi olan ve destek oranı %60 olan 9 adet destek başvurusu yapılabilen bir destek programıdır.

İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDAKİ DESTEKLER

  • Yurt içi Fuar Desteği
  • Yurt dışı İş Gezisi Desteği
  • Nitelikli Eleman Desteği
  • Eğitim Desteği
  • Enerji Verimliliği Desteği
  • Tasarım Desteği
  • Sınai Mülkiyet Hakları Desteği
  • Belgelendirme Desteği
  • Test Analiz ve Kalibrasyon Desteği

 

YURT İÇİ FUAR DESTEĞİ

Yurt içi fuar desteği üst limiti 2 yıl için 50.000 TL destek oranı % 60 olan bir destektir. Destek üst limiti m2 başına uluslararası ihtisas fuar programında 250 TL, ihtisas fuarları ve enternasyonel fuarlarda 150 TL’dir. Destekleme alanı her bir işletme başına azami 50 m2 dir. 50 m2 üzerinde 100 m2’ye kadar destek alabilmek için makine, mobilya ve mermer gibi büyük ürün sergileme alanına ihtiyaç duyulması gerekir. Bir işletme program süresince en fazla 4 defa fuar desteğinden faydalanır. Destekten yararlanmak isteyen işletmenin en geç fuar başlama tarihinden 3 iş günü öncesine kadar destek başvurusu yapması gerekir.

 

YURT DIŞI İŞ GEZİSİ DESTEĞİ

   Yurt dışı iş gezisi desteği, gidilen ülke ile alakalı konaklama, ulaşım ve tercüme rehberlik giderlerini kapsar. Her bir yurt dışı iş gezisi için işletme başına 3.000 TL ile 5.000 TL arası destek sağlanmaktadır. Bir iş gezisinin destek kapsamına alınabilmesi için en az 10 işletmenin programda yer alması gerekir. Destekten yararlanmak isteyen işletmenin en geç gezi tarihinden 2 iş günü öncesi başvuru yapması gerekmektedir. Desteğin üst limiti 20.000 TL dir. Destek onayı alındıktan sonra en geç 1 yıl içerisinde firmanın ilgili KOSGEB müdürlüğüne KOBİ bilgi sistemi üzerinden harcama evrakları ile ödeme talebinde bulunması gerekir.

 

NİTELİKLİ ELEMAN DESTEĞİ

Nitelikli eleman desteği, 2 yıllık veya 4 yıllık Üniversite mezunu ve destek alacak şirkette son 12 ay istihdam edilmemiş elemanlar için verilen destektir ve şirketin son onaylanan sgk hizmetli listesinde en az beş çalışanı olması gerekir. Bu şart öncelikli teknoloji alanında faaliyet gösteren firmalar için aranmaz. Bir firma aynı anda 2 eleman için bu destekten faydalanabilir. Program süresince en fazla 4 elemana onay verilir. Yabancılar, emekliler, işletme sahibi ortakları  ve bunların 1. Derece akrabaları destek kapsamında değildir. Destek üst limiti 50.000 TL’dir. Destek başvurusu yapıldıktan sonra 45 gün içerisinde elemanın sigorta girişi yapılmalıdır. İşe başlatılacak elemanın 2 yıllık mezun ise net maaş ücreti en az 2.500 TL, 4 yıllık mezun ise net maaş ücreti en az 3.500 TL olacaktır. Ödeme talepleri 3 aylık dönemler halinde uygulanacaktır.

 

EĞİTİM DESTEĞİ

Eğitim desteği, destek üst limiti 20.000 TL’dir. İşletmelerin dış ticaret, uluslararası mevzuat, bilgisayara ve bilgi teknolojileri, enerji teknolojileri, dijital dönüşüm, yeni teknik ve teknolojiler, mesleki ve teknik eğitim konu başlıklarında alacakları eğitimle ilgili destektir. Eğitim hizmeti alınacak kuruluşlar ise Üniversiteler, özel eğitim kurumları kanunu kapsamında kurulmuş firmalardır. Bir konu başlığı için en fazla 2.500 TL ve bir eğitim programı için en fazla 7.500 TL destek verilir. Destek üst limiti 20.000 TL’dir.  Destek onayı alındıktan sonra en geç 1 yıl içerisinde KOSGEB müdürlüğüne KOBİ bilgi sistemi üzerinden harcama evrakları ile ödeme talebinde bulunması gerekir.

 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEĞİ

Enerji verimliliği desteği, enerji verimliliğini arttırmaya yönelik danışmanlık, eğitim ve uygulama giderlerine verilen destektir. Desteğin üst limiti 35.000 TL’dir.

 

TASARIM DESTEĞİ

Tasarım desteği, endüstriyel tasarımcılar meslek kuruluşu derneği, Grafikerler derneği, Moda tasarımcıları derneği, İç Mimarlar odası üyeleri, tasarım merkezi kanunu kapsamında kurulmuş tasarım merkezlerinden ve Üniversitelerden ürün tasarımına yönelik hizmet alımlarına verilen destektir. Her bir ürün tasarımı için destek üst limiti 2.000 TL, tasarımın TPE den patent, faydalı model ve tasarım tescil belgesi ile sonuçlanması halinde destek üst limiti 10.000 TL dir.  program süresince desteğin üst limiti 25.000 TL’dir. Destek onayı alındıktan sonra en geç 1 yıl içerisinde firmanın ilgili KOSGEB müdürlüğüne KOBİ bilgi sistemi üzerinden harcama evrakları ile ödeme talebinde bulunması gerekir.

 

SINAİ MÜLKİYET HAKLARI DESTEĞİ

Sınai Mülkiyet Hakları desteği, Türk Patent Enstitüsü veya muadili yurtdışı kuruluşlardan patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescil belgesi almak için başvuru yapılan kuruluşlara, işletmeler tarafından yapılan ödemelere ve TPE ( Türk Patent Enstitüsü ) ‘den alınan belgeler için patent vekili giderlerine, yurtdışı marka tescil belgesi başvuru giderlerine verilen destektir. Yurtiçi her bir belge için destek üst limiti 5.000 TL, yurtdışı her bir belge için destek üst limiti 10.000 TL dir.  Üst limiti 30.000 TL’dir. Destekten yararlanmak isteyen işletme TPE’ye başvuru yapmadan önce KOSGEB’e başvuru yapıp onay almalıdır.

 

BELGELENDİRME DESTEĞİ

Belgelendirme desteği, işletmelerin TÜRKAK ( Türkiye Akteditasyon Kurumu ) ‘dan veya TSE’den veya İş sağlığı İş güvenliği Yönetim Sistemi belgelendirme giderlerine yönelik verilen bir destektir. Sistem belgesi yenilemeye destek verilmemektedir. Desteğin üst limiti her bir belgelendirme için 2.500 TL olup toplamda 30.000 TL’dir.

 

TEST ANALİZ VE KALİBRASYON DESTEĞİ

İşletmelerin kamu kurum kuruluş, üniversitelerce kurulmuş laboratuvarlardan veya TÜRKAK akreditasyonlu laboratuvarlardan alacakları ürün, parça, malzeme, numune, test, analiz, kalibrasyon ve muayene giderlerine verilen destektir. Bu destekte test anali kalibrasyon ve benzeri ölçümler KDV hariç 500 TL nin altında ise destek kapsamı dışındadır. İşletmelerin kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerden alacakları test ve analiz hizmetlerinde program süresince rapor tarih önceliğine bakılmadan desteklenir. Desteğin üst limiti 30.000 TL’dir.

 

 

İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU DEĞERLENDİRME VE SONUÇ BİLDİRİMİ

İşletmeler online ortamda E-DEVLET sistemi üzerinden kullanıcı adı ve şifresiyle destek başvurusunda bulunur  –>  Uygulama birimi başvuruyu değerlendirir  ->  Başvuru sonucu işletmeye kobi bilgi sistemi üzerinden bildirilir  ->  İşletme desteğe konu olan mal ve hizmet alımını tamamladıktan sonra desteğe ilişkin ödeme talep formu ve ilgili harcama evraklarını ilgili olduğu birime sunar  ->  KOSGEB birimi değerlendirmeyi yapar  ->  Herhangi bir eksik yoksa destek ödemesini gerçekleştirir.Paylaş: Facebook Twitter Google Plus yazdır