Yatırım Teşvik Ve Dış Ticaret Destekleri

Yatırım Teşvik Ve Dış Ticaret Destekleri

Bölgesel yatırımlarda temin edilen bir belge birçok yatırım maliyetinde avantaj sağlamaktadır. Yurtdışı çalışmalarda ise dış ticaret destekleri yurtdışı faaliyetler için maliyetleri aza indirgemeyi sağlar.

DIŞ TİCARET DESTEKLERİ

İhracata yönelik devlet yardımları 11 adet destek programından oluşmakta olup, yardımların uygulanmasında nihai onay mercii Dış Ticaret Müsteşarlığı'dır.

Söz konusu devlet yardımları;

 

1)         Uluslararası nitelikteki yurt içi ihtisas fuarlarının desteklenmesi

2)         Çevre maliyetlerinin desteklenmesi

3)         Araştırma-Geliştirme ( Ar-Ge) yardımı

4)         İstihdam yardımı

5)         Yurt dışında gerçekleştirilen fuar katılımlarının desteklenmesi

6)         Yurt dışı birim, marka ve tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi

7)         Türk ürünlerinin yurt dışında markalaşması, Türk malı imajının yerleştirilmesi ve TURQUALITY'nin desteklenmesi

8)         Pazar araştırması ve pazarlama desteği

9)         Uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesinin desteklenmesi

10)       Tasarım desteği

11)       Teknik müşavirlik firmalarının yurt dışındaki faaliyetlerine sağlanacak devlet yardımları

 

Yatırım Teşvik Belgesi, tasarrufları yatırıma yönlendirmek suretiyle, katma değeri yüksek, ileri ve uygun teknolojileri kullanarak bölgeler arası dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve uluslar arası rekabet gücü sağlamak için yatırımların desteklenmesi amacıyla Ekonomi Bakanlığı Tarafından verilen bir belgedir.

Kısaca sağladığı faydalar;

Gelişmiş bölgelerde sadece, yurtiçi makine teçhizat yatırımında(1.000.000 TL ve üzeri) KDV muafiyeti, yurtdışı alımlarda ise gümrük vergisi ve navlun giderleri muafiyeti sağlamaktadır.

Gelişmemiş bölgelerde ise yatırımlarda(500.000 TL ve üzeri) yukarıdaki muafiyetlerin yanı sıra belirli oranlarda SGK muafiyeti, kredi kullanımında faiz muafiyetiPaylaş: Facebook Twitter Google Plus yazdır