Önümüzdeki Süreçte Çağrıya Çıkılacak Olan Kosgeb, Kobigel Ve Kobi Proje Çalışmaları Nasıl Başarı İle Sonuçlanır?

Önümüzdeki Süreçte Çağrıya Çıkılacak Olan Kosgeb, Kobigel Ve Kobi Proje Çalışmaları Nasıl Başarı İle Sonuçlanır?

Aşağı yukarı bir buçuk yıldır beklenen KOSGEB’in (KOBİGEL, KOBİ PROJE) proje çağrısı Eylül ayı itibarı ile başlayacağı belirtilmiştir.

Aşağı yukarı bir buçuk yıldır beklenen KOSGEB’in (KOBİGEL, KOBİ PROJE) proje çağrısı Eylül ayı itibarı ile başlayacağı belirtilmiştir. Bu tarz proje çağrıları daha önceden belirlenmiş çağrı kriterlerini kapsamaktadır. Bu kriterler; çıkacak olan çağrının niteliğine göre başvuru yapacak firmaların, çalışan sayısı, karlılık durumu, kar/zarar durumu, firma faaliyete geçiş tarihi, firmaların nace kodu sınıflandırmasında belirtilen nace kodu uygunluğu, firmaların faaliyet gösterdiği bölgeler (1.2.3.4.) gibi kriterelere göre ayrıma ve destekleme oranlarına(%50-%60-%70) tabi tutulmaktadır.

Bu durumu bir örnek ile açıklayacak olur isek; 10 çalışanı olan ve imalat sanayinde faaliyet gösteren bir firmanın başvuru yapacağını düşünelim. Kuruluş tarihi itibarı ile 2 yıl önce kurulmuş firma olması gerekmektedir.  Öncelik durum firma için son 2 yıl içerisinde bilançosunda veya gelir beyannamesinde kar etmesi gerekmektedir. Yani firma önce bilanço verilerini kontrol edecektir. Sonraki aşama ise son 2 yıl içerisinde çalışan sayısı ortalaması 5’in altına düşmemiş firma olması gerekmektedir. Proje çağrısında belirtilen nace kodu sınıflandırmasına girmesi gerekmektedir. Firma bunları kontrol ettikten sonra proje çağrısına uygun proje başlığı ve proje konusuna giren bir çalışma olacak mı? Bunu da kontrol ederek proje yazım hazırlığına karar vermelidir.

Yukarıda ki örnekler ile açıklamaya çalıştığımız proje çağrılarına (kapasite artırımı, yazılım alımı,  kurumsallaşma, markalaşma) başvuru hususu proje yazım aşamasına geçmeden önce detaylı olarak incelenmesi gereken ilk konu olma özelliğindedir. Bundan sonraki husus ise; proje yazım ve başvuru sürecinin iyi bir şekilde incelenmesidir.

Buradaki dikkat edilmesi gereken hususlar ise; proje tanımının ne olduğunun iyi anlaşılması ile başlar. Proje tanımı girdileri ve çıktıları olan bir süreci teşkil etmelidir. Burada hedef-faaliyet ilişkileri, proje iş zaman planı, proje finansmanı gibi konular bir fiil titizlikle uyulması gereken konulardır. Örneğin proje iş zaman planında belirtilen bir faaliyetin, 1. Ay da yazılım alımı ve eğitim faaliyetlerinin başlaması gibi bir faaliyet belirtildikten sonra bu faaliyet herhangi bir mücbir sebep(yangın, deprem, işletmenin iflası, darbe veya ekonomik kriz vb.) yok ise belirtilen ayda faaliyetin gerçekleştirilmesi ve ilgili mali kısmın o ay fatura edilmesi gerekir. Aksi takdirde destek ödemesi yapılmaz ve proje iptaline kadar gidilebilmektedir. Ayrıca hazırlanan projenin belirtilen proje başvuru sürecinde KOSGEB(KOBİGEL, KOBİ PROJE) sistemine yüklenerek elektronik ortamdaki başvurunun zamanında yapılması gerekmektedir. Bu konulara da dikkat edilerek hazırlanan proje sisteme yüklenip onay durumu beklenecektir. Buradaki onaydan sonraki önemli aşama ise; PROJENİN YÜRÜTÜMÜ aşamasıdır.

Bu aşamada tüm kurumlar genelde proje ile ilgili süreci 2 şer veya 3 er aylık periyodlar dahilinde ara faaliyet raporları ile izlemektedirler. Bu ara faaliyet raporları aynı zamanda KOSGEB’ten talep edilen desteklerin ödeme talepleri anlamına gelmektedir. Bu sebeple proje takip ve projeyi tamamlama süreci titizlikle yapılmalıdır. Bu ara faaliyet döneminde genelde üst üste iki rapor dönemi boş geçirilmesi proje iptaline ve destek çalışmalarından ödeme alınmayacağı anlamına gelmektedir.

Buraya kadar anlatılanların tamamı KOBİ’lerin destek alma sürecinde ve projeli çalışmalar da yaşanan problemlere dikkat hususudur. Sonrası ise iyi bir proje ve destek sürecinin olmaz ise olmazlarının KOBİ’lere tavsiye mahiyetinde, bünyesinde daha önce proje çalışması yapmış ve destek süreçlerini bilen elemanlar ile hareket etmesi. Eğer bu şekilde personellere sahip değilse işinin ehli danışman kuruluş veya danışman öğretim üyesi hocalar ile hareket etmelidirler.

 

Paşa YILDIRIM
Bilge Danışmanlık Genel MüdürüPaylaş: Facebook Twitter Google Plus yazdır