OHSAS 18001

OHSAS 18001

OHSAS 18001 iş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemi belgelendirmesi

OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Kuruluşlarda karşılaşılan en önemli sorunlardan biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. İşletmelerin gelişmiş ülkelerdeki isg yönetim standartlarında  çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda, planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir. ISO 9001 ve ISO 14001 gibi standartların kalite ve çevre yönetim sistemleri üzerinde yoğunlaşmış olmaları dolayısıyla iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması yönünde yetersiz kalmaları nedeniyle OHSAS 18001 iş sağlığı ve iş güvenliği yönetim standardına gereksinim duyulmuştur.

 

 

OHSAS 18000 Nedir – Neden Önemlidir?

 

OHSAS 18001, işyerinde meydana gelebilecek olası bir iş kazası riskini en aza indirgemek ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle ilgili asgari şartları ortaya koymak için geliştirilmiş bir sistemdir. OHSAS 18001, kuruluşun kendi risklerini kontrol etmesi ve performansını iyileştirmesini sağlamak amacıyla sağlık ve güvenlik yönetim sistemlerine ilişkin koşulları tanımlayan uluslararası bir çalışmadır.

 

OHSAS 18001 her türde iş sektör ve faaliyetleri gösteren tüm organizasyonlara uygulanabilen, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için kullanılan etkin bir araçtır.

 

OHSAS 18001 belgelendirmesi, kuruluşun olağan faaliyetlerinden ve olağanüstü durumlardan kaynaklanan tüm risklerinin belirlenmesi ve kontrol edilmesi amacını gütmektedir. OHSAS 18001 kuruluşların, İş Sağlığı ve Güvenliği politikasına uymakta olduğunu kanıtlamak amacıyla sürekli gelişime açık olmak zorundadır.

Ayrıca ülkemizde 2012 yılında yürürlüğe giren 6331 sayılı iş sağlığı ve iş güvenliği yasasının gereklerini yerine getirmek konusunda da firmalara çok büyük kolaylıklar ve adaptasyon sağlamaktadır.Paylaş: Facebook Twitter Google Plus yazdır