Arge Destekleri

Arge Destekleri

TÜBİTAK VE KOSGEB AR-GE DESTEKLERİNİ KAPSAMAKTADIR.

AR-GE DESTEĞİ KAPSAMINDA BİR FİKRİN ÜRÜNÜN VEYA SİSTEMİN  DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN TAŞIMASI GEREKEN ÖZELLİKLER; ana 3 kriter olarak- tamami ile yeni bir ürün(bilgisayar), mevcut ürün üzerinde %60-%70 oranında değişiklik(teknolojik yenilik), İtahalatı ikamae edecek bir ürün olması gerekmektedir. alt kriterler ise fikrin yapılabilirliğinin olması, ticarileşme olasılığının olması gerekmektedir.

 

 

1-      KOSGEB AR-GE İNOVASYON KONUSU NELERDEN OLUŞMAKTADIR

 

      a- Tamamiyle yeni bir ürün geliştirme

b- Mevcut ürün üzerinde %60-70 oranında değişiklik yapma

c- İthalatı ikame edici bir ürün geliştirme

d- Meydana getireceği katma değer, sağlayacağı istihdam

e- Ortaya çıkacak ürünün teknolojik yeniliği, avantajları vb. Konular KOSGEB değerlendirme kriterlerinde bir fikrin veya buluşun AR-GE olarak değerlendirilmesini kapsar.

f- Kanuna göre en az proje süreleri 12 ay olmak zorundadır.

g- Ar-ge İnovasyon(Prototip üretim %75 Hibe) destekleri , 150.000 TL oranında malzeme ve makine teçhizat desteği %75 hibe, 150.000 TL personel gideri desteği üniversite mezunu şartı bulunmaktadır. 300.000 TL de geri ödemeli malzeme teçhizat ve makine alım desteği teminat mektubu karşılığında kullnadırılmaktadır, geri ödeme şekli proje süresi artı altı ay sonra sekiz eşit taksitte  üçer  aylık vadeler şeklinde iki yılda yapılmaktadır.

h- bu sürenin sonunda proje başarıyla ortaya çıkar ve tamamlanır ise Endüstriyel Uygulama aşamasına geçilmektedir.

ı- Endüstriyel uygulama(seri üretim %75 Hibe) destekleri , 150.000 TL oranında malzeme ve makine teçhizat desteği, 150.000 TL personel gideri desteği üniversite mezunu şartı bulunmamaktadır. 500.000 TL de geri ödemeli malzeme teçhizat ve makine alım desteği teminat mektubu karşılığında kullnadırılmaktadır, geri ödeme şekli proje süresi artı altı ay sonra sekiz eşit taksitte  üçer  aylık vadeler şeklinde iki yılda yapılmaktadır.

Ayrıca Endüstriyel uygulama seri üretim desteğine direkt olarak  başvuru yapabilmek için bir fikrin veya çalışmanın -Patent belgesi ile sonuçlandırılması, -Doktora çalışması sonucu olması, - Herhangi bir kamu kurumundan, bir ar-ge projesinin  başarı ile tamamlanmıştır yazısı gerekmektedir.

 

1.      TÜBİTAK 1501-Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Proje bütçesi: Bu hibede üst limit bulunmamaktadır.

Hibe oranı: %60

Maksimum proje süresi: 36 ay

Proje başvuru sayısı: Sınırsız

Destek Kalemleri:

·         Personel giderleri,

·         Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri kapsamında; uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri,

·         Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,

·         Malzeme ve sarf giderleri,

·         Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri

·         Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri

·         Yeminli mali müşavir giderleri

 

Hibe ödemeleri:  Talepte bulunulması halinde proje toplam harcamalarının % 25’ini ( maksimum 500.000 TL) geçmeyecek şekilde ön ödeme yapılır. Ön ödeme talep olmazsa 6 aylık dilimler halinde destek ödemenizi alınır. 

Ar-Ge Projesi Geliştirilmesi

Ar-Ge projeleri farklı ulusal ve ulusal arası fonlar tarafından çok yüksek oranlarda hibe ve/veya faizsiz krediler şeklinde desteklenmektedir. Ancak bu desteklerden faydalanmak için şirketlerin mutlaka Ar-Ge projeleri bulunması gerekmektedir. BİLGE danışmanlık, proje ve şirket alt yapısını değerlendirerek Ar-Ge Projesi geliştirilmesine doğrudan destek vermektedir. Bu kapsamda yapılan başlıca çalışmalar şunlardır;

Projelerin Değerlendirilmesi: Proje fikirleri Ar-Ge içeriği yönünden değerlendirilir ve teknik, ekonomik ve mevzuat kriterlerine göre öncelik arzeder.

 

İş Analizi: Projelerin belirlenmesi ve önceliklen dirilmesi amacıyla kurumun, pazarın ve projelerin güçlü/zayıf yönleri, fırsat/tehditleri analiz edilir. Geliştirilecek olan projelerin kurum yeteneklerini baz alarak rakiplerinden farklılaşması için gerekenler belirlenir.

 

Pazar Araştırması: Projenin Ar-Ge içeriği ile birlikte ekonomik değerinin de ölçümlenmesi için pazar pazar analizleri yapılır.

 

Teknoloji Araştırması: Proje konusunda teknolojinin mevcut durumu ve muhtemel geleceğine yönelik araştırmalar yapılır.  İlgili teknoloji alanında çalışan akademisyenler belirlenir ve mümkün olan durumlarda projelerde birlikte çalışma olanağı sağlanır. Böylece üniversite-sanayi işbirliği köprüsü aktif olarak kurulur.

 

Araştırma Ekibi Kurulması: Projeyi gerçekleştirecek araştırma ekibinin kurulmasına katkı sağlanır, kaynak ve zaman planlaması yapılarak projenin altyapısı oluşturulur.

 

Proje Planlanması: Projenin iş planını oluşturularak, iş paketlerini ve ara çıktılar belirlenir. Proje için risk alanları tespit edilerek alternatif yol haritaları çıkarılır.

 

Proje Teklif Dokümanının Oluşturulması: Gerçekleştirilen tüm bu çalışmalara paralel olarak proje teklif dokümanı standartlara uygun şekilde hazırlanır ve ilgili kuruluşça değerlendirmek üzere başvurusu yapılır.Paylaş: Facebook Twitter Google Plus yazdır