İşletme Geliştirme Ve Genel Destek Arasındaki Farklılıklar

İşletme Geliştirme Ve Genel Destek Arasındaki Farklılıklar

İşletme Geliştirme Destek Programı Ve Genel Destek Programı Arasındaki Farklar Nelerdir.

Bilindiği üzere KOSGEB yıllardır, genel destek programı kapsamında firmalara satış pazarlama, tanıtım, belgelendirme, marka oluşturma, eğitim, test analiz, eşleştirme, danışmanlık, tasarım tescil vb. konularda destek sağlamakta idi.  Genel destek programının süresi 3 yıl idi. 3 Yılı dolduran her işletme tekrardan yenileme yaparak yukarıda bahsedilen destekleri kullanmakta idi. Genel destek programı kapsamında toplamda 15 adet destek bulunmakta idi. Genel destek programındaki desteklere firmalar, genel destek programı başvuru formu ve taahhütnamesini verdikten sonra yıl 12 ay başvuru yapabilmekte idiler. Destek oranı ise her bir destek başvurusu için yapılan harcamaların %50 si oranında idi.

Genel Destek Programı mülga edilerek yerine getirilen, İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında işletmelere aşağıda belirtilen 9 adet destek sağlanmaktadır. İşletme Geliştirme Destek Programı destek başvuru formu ve taahhütnamesi verilerek, destek süresi 2 yıl olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda 2 yıllık sürede firma başvuruyu yaptıktan sonra hiçbir desteği kullanmasa da iki yıllık süre için destek takvimi başvuru ve taahhütname ile başlamış olmaktadır. İşletmeler 2 yıllık süreyi doldurduktan sonra tekrar bir defaya mahsusİşletme Geliştirme Destek Programı na başvuru yapabilmektedirler. Bu başvurunun şartları ise 2 yıllık destek süreci sonunda işletmelerin net satış hasılatı veya dönem içi elde edilen hasılat tutarlarında en az %10 luk bir artış olması gerekmektedir. Destek oranı ise %60 olarak belirlenmiştir. Program kapsamındaki birçok desteğinde başvuru şartları değişmiştir. Bu sebeple işletmeler bu desteklere başvuru yapacakları zaman profosyonel kişilerden destek alarak veya destek mevzuatını iyice okuyarak başvuru yapmalarında fayda vardır.

Örneğin; yurtiçi fuar desteği, genel destek programı kapsamında iken işletmeler için başvuru adedinde herhangi bir sınırlama yoktu. Ancak İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında ise bir firma 2 yıllık destek programı süresince maksimum 4 fuara başvuru yapabilmektedir.Yine Nitelikli Eleman Desteği, genel destek programı kapsamında iken işletmeler için 2 yıllık veya 4 yıllık üniversite mezun başvuru sayısında herhangi bir sınırlama yoktu. Ancakİşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında2 yıllık destek programı süresince maksimum 4 eleman için başvuru yapabilmektedir. Ayrıca 2 yıllık mezun elemanlar için en az 2.500 TL net maaş gösterilmesi, 4 yıllık mezun için ise en az 3.500 TL net maaş gösterilir ise destekleneceği beyan edilmektedir.

 

İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDAKİ DESTEKLER

  • Yurt içi Fuar Desteği
  • Yurt dışı İş Gezisi Desteği
  • Nitelikli Eleman Desteği
  • Eğitim Desteği
  • Enerji Verimliliği Desteği
  • Tasarım Desteği
  • Sınai Mülkiyet Hakları Desteği
  • Belgelendirme Desteği
  • Test Analiz ve Kalibrasyon Desteği

 

 

Uzman; Paşa YıldırımPaylaş: Facebook Twitter Google Plus yazdır