Stratejik Ürün Destek Programı Duyurusu

Stratejik Ürün Destek Programı Duyurusu

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin, teknolojik üretim yeteneklerini geliştirerek ithalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi, Kalkınma Planları, Hükümet Programları ve Yıllık Programlar çerçevesinde belirlenen yerli ve milli ürünlerin üretilmesi ve üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımı ile cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak, döviz girdisi sağlayacak üretim yatırımlarının desteklenmesidir.

Amaç:

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin, teknolojik üretim yeteneklerini geliştirerek ithalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi, Kalkınma Planları, Hükümet Programları ve Yıllık Programlar çerçevesinde belirlenen yerli ve milli ürünlerin üretilmesi ve üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımı ile cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak, döviz girdisi sağlayacak üretim yatırımlarının desteklenmesidir.

Başvuru Şekli:

 Küçük ve orta büyüklükteki işletme(yıllık cirosu 40.000.000 TL yi geçmeyen veya çalışan sayısı 250 kişiyi aşmayan işletme),  bir büyük işletme (yıllık cirosu 40.000.000 TL nin üzerinde veya çalışan sayısı 250 kişiyi aşan işletme) ile ortak işbirliği halinde başvuru yapabilir.

 

Başvuru Yapabilecek Sektörler

Nace kodları aşağıdaki kodlar ile başlayan ve uygun olan sektörde faaliyet gösteren firmalar;

20- Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı

21- Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı

26- Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı

27- Elektrikli teçhizat imalatı

28- Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı

29- Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı

30- Diğer ulaşım araçlarının imalatı (30.99 hariç)

32- Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı

23- Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (savunma sanayi ile işbirliği yapılması halinde)

 

Destek Üst Limiti Ve Oranları

5.000.000 TL (Geri ödemesiz +Geri ödemeli)

- Destek Oranı % 70 Geri Ödemesiz

- Makine-Teçhizat Giderleri için % 70 Geri Ödemesiz ve %30 Geri Ödemeli

 

Desteklenecek Giderler

a) Makine-teçhizat desteği

b) Yazılım gideri desteği

c) Personel gideri desteği ç) Bilgi Transferi desteği

d) Test-Analiz, Kalibrasyon ve Referans Numune desteği

e) Hizmet alımı desteği

 

Proje Başvuru Ve Değerlendirme süresi

Başvurular 1 Ocak- 31 Mart 2018 tarihleri arasında alınacaktır.

Ön Değerlendirme ve Teknik-Mali Raporlar 15 Mayıs 2018

Kurul Değerlendirmesi 16 Mayıs- 30 Haziran 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

önem arz etmektedir.Paylaş: Facebook Twitter Google Plus yazdır