Girişimcilik Süreci Ve Destek Başvuru Adımları

Girişimcilik Süreci Ve Destek Başvuru Adımları

Girişimcilik süreci ve destek başvurusu için atılması gereken adımları özetledik.

YENİ GİRİŞİMCİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI VE KOŞULLARI

1- Girişimci olacak şahıs sosyal güvencesi olmamak kaydı ile bulunduğu bölgede İŞ-KUR müdürlüğüne işsizlik kaydı yaptıracaktır.

 

2- Girişimci, E-devlet sistemi üzerinden Yeni girişimci desteği kapsamında, geleneksel girişimci veya İleri girişimci programı eğitimi almak için kayıt yaptıracaktır. Kayıtta vermiş olduğu bilgiler üzerinden kendisi ile iletişime geçilecektir.

 

3- Girişimci,  sertifikasını/eğitim aldıktan sonra kendi işletmesinin resmi kuruluş işlemlerini yapacaktır. (maliye kaydı ve oda kaydı)

 

4- Yeni girişimci destek programı, Geleneksel Girişimci Modeli ve İleri Girişimci Destek modeli olarak iki alt programdan oluşmaktadır.

 

5- Girişimci,  destek alabilmek için ön şart olan KOSGEB veri tabanına kurmuş olduğu işletmesinin ön kaydını yapacaktır.

 

6- Girişimci, destek alabilmek için yapacağa işe yönelik; işin tanımı, Pazar yapısı, rakiplerin durumu, tanıtım planı, iş kurma maliyetlerini içeren Yeni Girişimci İş Modeli Formu ve Yeni Girişimci Başvuru Formunu hazırlayarak önce elektronik ortamda KOSGEB sistemine kaydedecek daha sonra elden bağlı bulunduğu KOSGEB birimine teslim edecektir.

 

7- Yeni Girişimci İş Modeli Formu ve Yeni Girişimci Başvuru Formunu tesliminden sonra Girişimci, KOSGEB tarafından Yeni Girişimci İş Modeli Formu ve Yeni Girişimci Başvuru Formunu proje değerlendirme kuruluna davet edilerek projesini sözlü olarak anlatmasını talep edecektir.

 

8- Yeni Girişimci İş Modeli Formu ve Yeni Girişimci Başvuru Formunu Proje değerlendirme kurulunun kararı ( Red, Revize, Kabul) bu üçünden birisi olarak yazı ile girişimciye bildirilecektir.

 

9- Yeni Girişimci İş Modeli Formu ve Yeni Girişimci Başvuru Formunu Proje red durumunda girişimci bir daha aynı proje ile destek başvurusunda bulunamaz, Yeni Girişimci İş Modeli Formu ve Yeni Girişimci Başvuru Formunu Proje Revize ise talep edilen maddelerde revize yapılarak proje tekrar birime teslim edilir. Yeni Girişimci İş Modeli Formu ve Yeni Girişimci Başvuru Formunu Proje Kabul ise destekleme süreci başlamaktadır. Program başlangıç tarihi proje onayından sonra sistem üzerinden verilecek taahhütname tarihidir.

 

10- Girişimci veya işletme Geleneksel Girişimci Programı veya İleri Girişimci Programından sadece birinden ve bir defa faydalanabilir. Girişimcilik eğitimini almış birden fazla girişimcinin aynı işletmede ortak olması durumunda işletme programdan bir defa yararlanır.

 

11- Girişimcinin program başvurusunda bulunduğu işletmedeki kurucu ortak payı en az %50 olmalıdır. Program süresinde girişimcinin ortaklık payı %50’nin altına düşemez.

 

12- İşletmenin program başvuru tarihi itibari ile son bir yıl içinde kurulmuş olması ve girişimcinin daha önce bu programdan faydalanmamış olması şartı aranır.

 

13- Girişimcinin, işletmesinin kuruluş tarihinden üç yıl öncesinden programa başvurduğu tarihe kadar, başvuruda bulunduğu işletme dışında gerçek kişi statüsünde bir firmasının olmaması, tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir firmada %30 ve üzeri ortaklığının bulunmaması gereklidir.

 

14- Girişimci Destek Programı Süresinde Revizyon, İleri Girişimci Programı kapsamında desteklenen işletmenin talebi üzerine program süresi içinde Kurul Kararı ile en fazla 2 defa revizyon yapılabilir. Geleneksel Girişimci  Programı  kapsamında  desteklenen  işletme  revizyon  talep edemez.

 

15- Geleneksel girişimci destek programında, Şirket kuruluş desteği ve Performans desteği adı altında iki destek bulunmaktadır. Kuruluş Desteği; Şahıs firmaları için, 5.000 TL, Tüzel Kişilik (limited, a.ş. vb.) için, 10.000 TL, Perfromans Desteği ise; Her bir performans dönemi sonunda, işletmenin ilgili dönemde gerçekleştirdiği toplam prim gün sayısına göre;

      Birinci performans dönemi için

      180-539 olan işletmeye 5.000 TL,

      540-1079 olan işletmeye 10.000 TL,

            1080 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL, İkinci performans dönemi için

      360-1079 olan işletmeye 5.000 TL,

            1080-1439 olan işletmeye 15.000 TL, - 1440 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL

olmak üzere en fazla 40.000 TL’ye kadar destek sağlanır. Asgari prim gün sayısına ulaşan işletme için girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.

 

16- İleri Girişimci Programında ise, Kuruluş ve performans destekleri, Geleneksel Girişimci Programındaki ile ayını bunların haricinde bir de nac koduna göre, Makine teçhizat, yazılım desteği bulunmaktadır.

Makine, teçhizat ve yazılım desteği

  • Makine, teçhizat ve yazılım desteği kapsamında, işletmenin desteklenen faaliyet konusu ile ilgili olarak, işletme kuruluş tarihinden programın 1 inci yılının sonuna kadar satın alınan makine ve teçhizat giderleri ile yazılım lisans bedeli veya zaman sınırlı lisans kullanım bedeli için geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti, Düşük ve orta düzey teknoloji nace kodunda ise  100.000 TL’dir. Ancak, işletmenin orta yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 200.000 TL, yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 300.000 TL’dir.
  • İşletmenin teknoloji düzeyi, KOBİ Bilgi Beyannamesinde yer alan faaliyet konuları arasından işletmenin Yeni Girişimci Programı Başvuru Formunda seçtiği faaliyet kodunun İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosundaki teknoloji düzeyine göre belirlenir. Yeni Girişimci Programı Başvuru Formunda seçilen faaliyet konusu ile başvuruya konu iş modelinde belirtilen faaliyetin uyumlu olması gerekir. İşletmenin program süresi içinde faaliyet konusunu değiştirmesi durumunda teknoloji düzeyine göre belirlenen destek üst limiti değişmez.
  • Makine, teçhizat ve yazılım desteği için destek oranı %75’tir.
  • Alınması planlanan makine, teçhizat ve yazılı Yerli Malı Belgesine sahip ise  destek oranına %15 ilave edilir.
  • Desteklenmesi planlanan makine-teçhizat yeni veya en fazla 3 yaşında olabilir. Makine-teçhizatın ikinci el olması halinde ilk kullanıcıya satış faturası tarihi ile işletmeye kesilen fatura tarihi arasındaki sürenin 3 yılı geçmemiş olması gerekir. İlk satış faturası bulunamaması durumunda ilgili odalardan alınabilecek yaşı gösterir belge veya benzeri dokümanlardan herhangi birinin sunulması gerekir.

 

NOT: Girişimci eğitimi/sertifikasını almadan kendi işyerini kurmayacaktır. Sertifika/eğitim tarihinden önce kurulan işyerleri destek alamamaktadır. KOSGEB tarafından,  Yeni Girişimci İş Modeli Formu ve Yeni Girişimci Başvuru Formunu onaylandıktan sonra ödeme talep formları ile destek ödemelerini alabilirler. Performans destekleri 1.ve 2. Performans dönemleri sonunda talep edilmektedir. Makine Teçhizat ve Yazılım destekleri ise alım tarihinden itibaren 1. Yılın sonuna kadar talep edilmesi gerekir.  Ayrıca alacağı makine tarzı ürünler 3 yaşından büyük olmayacaktır. Ve ikinci el aldığı bu ürünlerin 3 yaşından büyük olmadığını ispatlamak zorundadır. Geleneksel Girişimci desteği daha çok hizmet sektöründe faaliyet gösterecek firmaların kullanacağı bir destek durumundadır. İleri Girişimci destek programı ise tamamı ile üretici/imalatçı girişimcilerin başvuru yapabileceği bir destek türüdür. Kesinlikle işletme kuruluşu yapılırken nace kodu faaliyet sınıflarına bakılmalıdır. Çünkü program ve destek başvurularında yanılmamak için ÇOK ÖNEMLİDİR.     Paylaş: Facebook Twitter Google Plus yazdır