Kobigel Projesi Çağrısında Süreç İşleyişi

Kobigel Projesi Çağrısında Süreç İşleyişi

KOSGEB in KOBİGEL proje çağrısı; 11 Eylül-20 Ekim tarihleri arasında çağrıya çıkmış olup çağrı süreci tamamlanmıştır.

KOSGEB in KOBİGEL proje çağrısı; 11 Eylül-20 Ekim tarihleri arasında çağrıya çıkmış olup çağrı süreci tamamlanmıştır. Bu süreçte projelerini hazırlayan ve KOSGEB in çağrı kriterlerine (imalatçı, 2016 yılı verilerine göre minimum 3 çalışanı ve 300.000 TL ciro yapmış) uygun firmalar elektronik ortamda sunmuşlardır. Bu sunum dan sonra ilk uzman kontrolü 23-27 Ekim tarihleri arasında yapılmıştır. İşletmelerin düzeltmeleri ise 30 Ekim 3 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Son kontrol ise 6-10 Kasım tarihleri arasında tamamlanmıştır.

Bu tarihten itibaren firmaların sunmuş oldukları bu projelerin 1. Safha değerlendirmeleri 17-30 Kasım Tarihleri arasında yapılacaktır. Bu aşama elektronik ortamda yazılım üzerinden değerlendirmedir. Bu aşamada değerlendirmeleri yapılan firmalar 100 üzerinden 40 puan ve üzeri puan alan firmalar ikinci safha değerlendirmeye geçecektir. Bu 2. Safha değerlendirmeleri ise 4-22 Kasım tarihleri arasında yapılacaktır. Bu tarihten sonra proje sonuçlarının açıklanması 02.01.2018 tarihi itibarı ile yapılacaktır.

Bu yapılmış ve yapılacak olan KOBİGEL proje değerlendirmeleri ile alakalı KOSGEB tarafından yapılacak tüm bildirimler işletmelerin mail adreslerine yapılacaktır. Ayrıca onaylanan KOBİGEL projelerinin duyurusu www.kosgeb.gov.tr adresinden de yapılmaktadır. İşletmeler ise bu süreç içerisinde KOSGEB tarafından yapılacak mail veya web sitesi aracılığı ile ilgili duyuruları dikkatli şekilde takip ederek yapılan bildirimlere uygun cevaplar vermek ve çalışmak zorundadır.

02.01.2018 Tarihinden itibaren ise KOBİGEL projeleri onaylanan firmalar proje çıktılarını alarak(her sayfasını kaşe imza yaparak) ekleri ve sistemdeki taahhütname ile 30 gün içerisinde bağlı bulundukları KOSGEB birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

İşletmeler tarafından bu dosyaların ve taahhütnamenin ilgili KOSGEB birimlerine verilmesi aynı zamanda KOBİGEL projelerinin başlangıç tarihi olmaktadır. İşletmelerin burada dikkat etmesi gereken en önemli hususlar ise projelerindeki iş zaman planlarında belirtmiş oldukları faaliyetlere uygun ve zamanında işlem yapmaları, belirtmiş oldukları faaliyetlerin tamamını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Gerçekleştiremedikleri faaliyetleri mücbir sebep dahilinde ve proje süresi içerisinde belirtmeleri gerekecektir. Ayrıca ödeme talep formu yerine geçen KOBİGEL projesi ARA FAALİYETLERİ raporlarını süresi içerisinde hazırlayarak bağlı bulundukları KOSGEB birimine düzenli olarak takip ederek vermeleri gerekir. İşletmelerin proje süresi içerisinde bir defa proje revizyonu yapma hakları bulunmaktadır. Eğer revizyon yapma talebinde bulunacaklar ise bu revizyonu proje başlangıç tarihinden itibaren 60 gün içinde ve proje süresi bitmeden 60 gün içerisinde başvuru yaparak yapmaları gerekmektedir.

Son olarak ise işletmeler proje süreleri tamamlandığında projeleri ile ilgili PROJE TAMAMLAMA VE SONUÇ raporunu hazırlayarak projelerinin bittiğini beyan etmeleri gerekir. Böylelikle proje tamamlaması gerçekleşmiş olur.

Mevcut hükümetin,  dış ticaret işlemlerine ilişkin yapılacak düzenlemeler arasında en öne çıkanın, ticaretin kolaylaştırılması adına yapılacak düzenlemeler (3 aylık eylem planı kapsamında) olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle üretim, istihdam ve ihracatın ithalata bağımlı olması, ithalat işlemlerindeki maliyetin şirketler için hayati önem taşımasına neden olmaktadır. Tabii ki asıl olan üretimin büyük kısmının ülkemizdeki kaynaklar kullanılarak yapılmasıdır. Ancak ithalatımızın % 90'ının üretim girdisini kapsaması nedeniyle kısa ve orta vadede bu dönüşümün çok da kolay olmayacağı açıktır. Bu nedenle üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve buna bağlı olarak ihracatta rekabet avantajının kazanılması için dış ticaret işlemlerimizin kolaylaştırılması büyük önem arz etmektedir.Paylaş: Facebook Twitter Google Plus yazdır