Genel Destekler

Genel Destekler

KOBİ' lerin yıl boyunca başvurabilecekleri desteklerden oluşmaktadır.

AR-GE Projesi Hazırlama Ve Başvuru

AR-GE Projesi Hazırlama Ve Başvuru

KOSGEB Ve TÜBİTAK AR-GE Projesi hazırlama, Müracaat, Destek Alma, AR-GE Değerlendirme Kriterleri, Proje Hazırlama da dikkat edilecek hususlar